Wednesday, 2 July 2008

Dacw Mam yn dwad

My Mamgu used to sing this to me when I was a dwt, and because we have always called her 'Mam', I thought the song was about her coming over the stile on Garnswllt mountain where her and my Datcu used to live on a farm called Graig Fawr. Even my nephews (aged 12 and 14) call her 'Mam Graig Fawr' - the other one is called 'Mam Llanelli' for obvious reasons, or 'Bonkers Mam'. Also obvious.

Dacw Mam yn dwad ar ben y gamfa wen
Rhywbeth yn ei ffedog a phiser ar ei phen
Y fuwch yn y beudy yn brefu am y llo
A’r llo’r ochr arall yn chwarae jim cro
Jim cro crystyn one two four
A’r mochyn bach yn eistedd mor ddel ar y stôl

No comments:

Related Posts with Thumbnails