Tuesday, 18 November 2008

Y Rhegiadur

Dyma wefan hilariws, rhegi yn Gymraeg: Y Rhegiadur

An amazing website, swearing in Welsh.

No comments:

Related Posts with Thumbnails